wifi free 10kg PROPAN-BUTAN za 200Kč (zkontrolujte dílnu, stodolu, sklep, jestli tam neleží stará autobaterie, pokud ji přivezete, snížíte si výslednou cenu => čím větší baterie, tím větší sleva)

PROPAN - BUTAN

PROPAN-BUTAN VYSOKÉ MÝTO - VANICE
Aktuální ceny
propan butanových lahví
2kg
5kg
10kg
33kg
100Kč
250Kč
450Kč
1400Kč


TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROPANU A BUTANU

Propan-butan, vlastnosti
jednotky
propan
butan
Chemický vzorec -
C3H8
C4H10
Molekulová hmotnost -
44,094
58,12
Kapalný stav
Hustota při 200C Kg/m3 502
579
Bod tání při tlaku 101,08 kPa oC -189
-135
Bod varu při tlaku 101,08 kPa oC
-42,6
-0,6
Kritická teplota oC
95,6
153
Kritický tlak Mpa
4,45
3,721
Spalné teplo KJ/kg 50,3
49,56
Plynný stav
Hustota při 101,08 kPa Kg/m3
2,019
2,703
Hutnota 1
1,562
2,091
Výparné teplo při bodu varu a tlaku 101,08 kPa KJ/kg
444,057
387,79
Spalné teplo při 00C, 101,08 kPa MJ/kg
100,986
133,97
Výhřevnost při 00C, 101,08 kPa MJ/m3
92,989
123,76
Dolní mez výbušnosti se vzduchem %
2,1
1,5
Horní mez výbušnosti se vzduchem %
10,1
8,4
Bod zápalnosti oC
510
490